Notă de informare GDPR Recrutare - Novus Medical

Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL în cadrul NOVUS MEDICAL CLINICĂ S.R.L.
din perspectiva Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

NOVUS MEDICAL CLINICĂ S.R.L. cu sediul în Ploiești, Str.Vasile Lupu Nr. 2, bl. 32 EF, parter, Jud. Prahova și punctul de lucru în Ploiești, Bulevardul Republicii, Nr. 143, bl. 31B1- 31B2, parter, înregistrată la ORC Prahova sub nr. J29/1267/2006 având CUI 18745548, e-mail: [email protected] prin reprezentantul său legal Filip Marilena Iuliana, în calitate de Administrator,  este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau de la colaboratorii noștri, în cadrul unui proces de recrutare, în vederea încheierii și executării unui contract individual de muncă.

În conformitate cu noul Regulament dvs., în calitate de posibil angajat în cadrul Societății noastre  sunteți  „persoană  vizată”, adică persoană fizică identificată sau identificabilă prin datele cu caracter personal pe care ni le furnizați. Respectarea confidențialității și protecția datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a putea face demersuri în vederea încheierii unui contract individual de muncă (comunicarea cu dvs. în vederea angajării, pentru a lua decizia potrivită în vederea angajării potrivit specializării/calificării dvs.) în caz de refuz, NOVUS MEDICAL CLINICĂ neputând sa demareze procesul de recrutare si ulterior să încheie sau să execute contractul individual de muncă vizat.

DE CE COLECTEAZĂ NOVUS MEDICAL CLINICĂ ACESTE DATE :

Colectăm numai datele dvs. personale absolut necesare pentru Societatea noastră în scopuri determinate și legitime și în baza următoarelor temeiuri prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679:

  • încheierea și executarea unui contract individual de muncă;
  • îndeplinirea obligațiilor legale sau a dispozițiilor statutare aplicabile Societății noastre inclusiv evidența documentelor operaționale și financiar-contabile;
  • realizarea unor interese legitime ale NOVUS MEDICAL CLINICĂ în special pentru realizarea în bune condiții a operațiunilor ce țin de activitatea curentă – asigurarea securității incintei prin supraveghere video.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate NOVUS MEDICAL CLINICĂ cu ocazia desfășurării activităților de mai sus – sunt: nume, prenume, adresa, data nașterii, telefon, e-mail, sex, experiența profesională, datele cuprinse în dosarul candidatură și CV.

DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ SUNT:

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale; Dreptul de acces asupra datelor; Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete ; Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”); Dreptul la restricționarea prelucrării; Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre persoana vizată către alt operator; Dreptul de a vă opune prelucrării datelor; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; Dreptul de a vă adresa justiției; Dreptul de a formula o plângere în fața Autorității de Supraveghere (A.N.S.P.D.C.P.).

Fiind vorba de un proces de recrutare, NOVUS MEDICAL CLINICĂ nu dezvăluie datele obținute pe parcursul etapelor de recrutare, către alte organizații terțe fără să fi obținut în prealabil un consimțământ expres și separat în acest sens. Societatea noastră vă asigură, că datele cu caracter personal obținute în urma procesului de recrutare sunt stocate (electronic și/sau tipărit) în mod securizat sau sunt distruse. Societatea noastră poate transmite datele cu caracter personal astfel obținute, în cazul în care furnizarea acestora este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal.
NOVUS MEDICAL CLINICĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚA FIECĂREI PERSOANE FIZICE VIZATE FAPTUL CĂ:

* Dacă dorește să își exercite drepturile, o poate face prin înregistrarea unei cereri scrise, care se depune la sediul Societății indicat mai sus sau la adresa de e-mail [email protected] .

* Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există si excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să se poată decide dacă aceasta este întemeiată sau nu, informând persoanele vizate despre aceasta;

* Societatea noastră va încerca să răspundă solicitării acesteia în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

NOVUS MEDICAL CLINICĂ vă informează că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro