Politica generală de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 17.04.2024

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI?

NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL, (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: B-dul Republicii nr. 143 Bloc 31 B1- 31 B2 parter Ploiești – Prahova
Adresa laborator analize: Str. Vasile Lupu nr. 2 Bloc 32 EF-parter, Ploiești, Prahova.
Adresă de e-mail: [email protected]
Nr. de tel.: 0244 595 038

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 •  prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 •  păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În contextul recrutării de personal, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon și alte date cu caracter personal, oferite în mod voluntar care reies din informațiile cuprinse în CV-ul depus în cadrul rubricii „Cariere” prezentă pe website, și după caz, în urma discuțiilor din cadrul interviului de angajare.

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contactează-ne!”) de pe website-ul Societății – www.novusmedical.ro (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesaj’’.

În vederea completării și transmiterii formularului de programare online („Programează-te online”) de pe website-ul Societății – www.novusmedical.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, date medicale ce pot fi de ajutor în soluționarea cererii și alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea „Mesaj”. De asemenea, în cadrul formularului aveți posibilitatea să alegeți specialitatea, doctorul la care doriți să vă programați, data și intervalul dorit pentru programare.

În vederea comunicării cu specialiștii NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL, vizitatorii website-ului/pacienții clinicii pot lua legătura cu aceștia prin intermediul unui chat online. În cadrul chat-ului online se pot prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, nr. de telefon și alte date oferite în mod voluntar de vizitatorii website-ului/pacienții clinicii.

În vederea solicitării de informații sau a stabilirii programărilor, vizitatorii website-ului/pacienții clinicii pot lua legătura cu specialiștii NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL prin intermediul platformelor de socializare „Facebook” și „Instagram”. În acest context se prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, număr de telefon, localitatea de domiciliu și alte date lăsate din proprie inițiativă de vizitatori/pacienți, inclusiv date medicale. De asemenea, vizitatorii/pacienții clincii pot solicita în mod expres specialiștilor NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL să îi contacteze în urma discuției purtate prin intermediul celor două platforme.

În vederea solicitării de informații sau a stabilirii programărilor, vizitatorii website-ului/pacienții clinicii pot lua legătura cu specialiștii NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL prin intermediul chat-ului Google „Compania mea”. În acest context se prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, număr de telefon, localitatea de domiciliu și alte date lăsate din proprie inițiativă de vizitatori/pacienți, inclusiv date medicale. De asemenea, vizitatorii/pacienții clincii pot solicita în mod expres specialiștilor NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL să îi contacteze în urma discuției purtate prin intermediul chat-ului Google.

În vederea transmiterii de noi informații legate de activitatea noastră, de serviciile medicale pe care le oferim, evenimente și promoții organizate de clinica noastră, prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon pentru a vă trimite SMS-uri. Aveți posibilitatea să vă retrageți în orice moment consimțământul, accesând pagina de „Dezabonare SMS”. Pentru a vă dezabona, va trebui să introduceți următoarele date: nume, prenume și nr. de telefon.
În vederea comunicării cu pacienții, operatorii NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL vor lua legătura telefonic cu aceștia pentru a transmite informații cu privire la: programul clinicii, analize, stabilirea programărilor, promoții și alte activități specifice realizate de către NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL.

Operatorii NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL vor lua legătura telefonic cu pacientii care au contactat clinica prin oricare mijloc de comunicare in vederea transmiterii informațiilor solicitate cu privire la: programul clinicii, analize, stabilirea programărilor, promoții și alte activități specifice realizate de către NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL.

În vederea aflării rezultatelor analizelor pacienților clinicii, se prelucrează următoarele date cu caracter personal: CNP și cod buletin medical. De asemenea, în cadrul buletinelor medicale se regăsesc date precum afecțiuni ale pacienților, acestea reprezentând date sensibile. Atenție! NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL nu este Operator cu privire la datele amintite mai sus. Pacienții vor intra pe paginile Operatorilor (Laboratoarelor medicale) unde li se vor prelucra datele cu caracter personal în vederea aflării rezultatelor, aceștia fiind răspunzători de protecția datelor prelucrate.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri. https://novusmedical.ro/info-cookie/

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm numele, prenumele, adresa de e-mail și data nașterii și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 •  încheierii și executării diferitelor contracte;
 •  pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:
Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing online și comunicare de marketing.
Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: [email protected], prin poștă sau curier la adresa: B-dul Republicii nr. 143 Bloc 31 B1-B2 parter Ploiești – Prahova / Str. Vasile Lupu nr. 2 Bloc 32 EF-parter, Ploiești, Prahova.

Politică aprobată azi: 17.04.2024

 

                                                                                                                                                                           NOVUS MEDICAL CLINICĂ S.R.L.

                                                                                                                                                                           Prin Administrator

                                                                                                                                                                           Filip Marilena Iuliana