Termeni și condiții - Novus Medical

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 20.03.2023

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.novusmedical.ro (în continuare „Website-ul”).

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a serviciilor medicale, prestate de societatea NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți interesați de aceste servicii.

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

1. CINE SUNTEM NOI
 
NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL cu sediul în Ploiești, Str. Vasile Lupu, Nr. 2, Bl. 32E și F parter, Jud. Prahova și punctul de lucru în Ploiești, Bdul Republicii, Nr. 143, Bl. 31B1 – 31B2, Jud. Prahova,  înregistrată la ORC Prahova sub nr. J29/1267/2006 având CUI  18745548, (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: B-dul Republicii nr. 143 Bloc 31 B1-B2 parter Ploiești – Prahova

Adresa laborator analize: Str. Vasile Lupu nr. 2 Bloc 32 EF-parter, Ploiești, Prahova.

Adresă de e-mail: [email protected]

Nr. de tel.: 0244 595 038

 

2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății. Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

 
3. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
 
 Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi:

         a) Să nu efectuaţi vreo solicitare sau programare falsă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare sau programare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.

         b) Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării sau să dăm curs programării dvs.

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări sau efectuarea unei programări prin formularul de contact, respectiv de programare, și răspunsul la această solicitare sau programare nu obligă Societatea în nici un fel față de vizitator/potențialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și vizitator/potențialul Client.

4. REZULTATE ANALIZE MEDICALE

Prin intermediul Website-ului, clienții noștri au posibilitatea de a afla rezultatele analizelor. Astfel, aceștia trebuie să urmeze următorii pași:

 • Să acceseze website-ul clinicii noastre novusmedical.ro.
 • Să acceseze rubrica „Rezultate analize”.
 • Să se asigure că au lângă ei biletul primit la recoltarea analizelor unde regăsesc: laboratorul ce le-a prelucrat analizele, cât și CNP pacient și COD buletin, ce se regăsesc în partea dreaptă a biletului primit la recoltare. Aceste date sunt necesare pentru a se putea loga.
 • Să selecteze laboratorul de analize menționat pe biletul primit.
 • După selectarea laboratorului, se va deschide căsuța de logare și vor trebui introduse următoarele date: CNP, COD buletin. Pentru a putea vizualiza rezultatele analizelor, un ultim pas este să acceseze butonul „Login”. De asemenea, clienții au posibilitatea să printeze și să exporte aceste analize.
 • În momentul în care pacienții selectează laboratorul de analize, iau la cunoștință faptul că NOVUS MEDICAL CLINICĂ SRL nu mai este Operator de date, Operator de date devine Societatea care deține pagina prin intermediul căreia pacienții intră în posesia analizelor. Astfel, această Societate este responsabilă de protecția datelor personale introduse de pacienți în vederea aflării rezultatelor analizelor.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul Website-ului, potențialul Client sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.

Vizitatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Societate în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații.

6. OPINIILE UTILIZATORILOR

 • Toți Utilizatorii/ Clienții / Cumpărătorii care accesează site-ul își pot spune opinia față de pachetele/serviciile medicale din portofoliul societății noastre.
 • Informațiile/comentariile transmise de aceștia, pozitive sau negative, se vor referi strict la caracteristicile pachetelor/serviciilor medicale și vor fi publicate pe site după o aprobare în prealabil de care reprezentanții companiei noastre.
 • Astfel, fiecare Utilizator/ Client/ Cumpărător ce dorește să își spună opinia despre anumite pachete/servicii medicale, va trebui să respecte urmatoarele:
  • să facă referiri doar în limba română despre caracteristicile produsului, evitând informații despre preț sau anumite oferte promoționale, sau informații despre desfășurarea Comenzii plasate pe SITE;
  • să utilizeze un limbaj corespunzător, care să nu ofenseze și să nu folosească termeni care pot jigni sau afecta alți Utilizatori/ Clienti/ Cumpărători;
  • să nu publice pe site comentarii cu continut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau conțin viruși, texte care reprezintă anumite forme de publicitate în masă sau orice altă formă de spam;
  • să nu înscrie informații sau detalii despre alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială, sau să menționeze prețuri comparative la pachetele/serviciile medicale de pe site.

Prin înscrierea unor informații/comentarii pe SITE, Utilizatorii/ Clienții/ Cumpărătorii acordă Vânzătorului dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, precum și dreptul de a distribui mai departe aceste date în interesul explicit sau implicit de marketing al companiei noastre.

7. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

8. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICȚIA

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate  https://novusmedical.ro/politica-de-confidentialitate/ și Politica de cookies-uri https://novusmedical.ro/info-cookie/

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de email: [email protected]